Webáruház

COVID-19 KOMPLEX SZŰRÉSI PROGRAM

VÁLLALATOK ÉS INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Egy vállalati szűrőprogram feladata, hogy a jellemzően tünetmentes vagy enyhe tüneteteket mutató személyek közül kiemelje azokat, akik fertőzőek, ezzel csökkentve a dolgozói közösség átfertőzésének mértékét. Tudjuk, hogy a SARS-CoV-2 fertőző személyek jellemzően magas vírusszámmal rendelkeznek és jellemzően az expozíciót követő 4-14 napban vagy a tünetek megjelenését követő első 8-10 napban vannak. Egy jó szűrési program, őket találja meg nagy pontossággal.

Az antigén-kimutatást lehetővé tevő gyorstesztetek nem újkeletűek a vírusdiagnosztikában. Amikor SARS-CoV-2 vírust antigén (Ag) gyorsteszttel szűrünk, egy hasonló területen, más felső légúti fertőzéseknél (pl. influenza A-B) már jól bevált, évtizedes tapasztalattal rendelkező módszert alkalmazunk. 2020 nyara óta Magyarországon is elérhetőek jó minőségű antigén gyorstesztek, amelyek alkalmasak egy vállalati szűrési program eszközévé válni.

 

Tekintse meg mit mondanak ügyfeleink

MIT JELENT A KOMPLEX PROTOKOLL?

Az IQB Medical Kft. gyorstesztek bevonásával dolgozott ki egy komplex protokoll alapú szűrőprogramot, mellyel a potenciálisan kialakuló helyi járványügyi eseményeket hatékonyabban lehet megelőzni, illetve menedzselni.

A komplex protokoll egyesíti a PCR valamint antigén és antitest gyorstesztek előnyeit. Jelentősen csökkentve azok külön-külön alkalmazva meglévő hátrányait. Kombinált szűrésnél a már lezajlott fertőzéseket is azonostani tudjuk, így kimutatva, hogy kik azok, akik a következő hónapokban valószínűleg nem jelenthetnek kockázatot a környezet számára az új koronavírus-fertőzés szempontjából.
Komplex szűrési programunk során a jelenleg elérhető legjobb antitest és antigén gyorsteszteket használjuk. Semmilyen más módszer nem alkalmas arra, hogy relatíve olcsón, gyorsan és pontosan adjon eredményt. Ez teszi különösen alkalmassá a módszert vállalati, intézményi és közösségi szűrések megvalósítására.

PONTOSSÁG

Pontosság- költséghatékonyan, gyorsan

Pontosság tekintetében a PCR tesztes módszernél ugyan lényegében kizárt a hibás álpozitív vagy álnegatív eredmény. Sajnos a PCR vizsgálatok drágák, lassúak és a már nem fertőző személyeket is pozitívnak azonosíthatják. Így hetekkel tovább kizárva Őket a munkavégzésből. Ezért önállóan a PCR tesztek vállalati szűrésre csak korlátozottan alkalmasak.
A gyorstesztek ellenben 10-15 perc alatt adnak eredményt és jóval költséghatékonyabb a velük való szűrés. Míg pontosságuk némiképp elmarad a PCR tesztekéhez képest. A legjobb antigén gyorstesztek is 2%-3%-ban adhatnak hibás eredményt.
Az IQB Medical módszere annyiban egyedi, hogy több elérhető módszer egyesítésével, lényegében gyorsteszttel végzett szűrés költségszintje mellett, azonnali eredményt tud szolgáltatni, mindezt szinte 100%-os megbízhatósággal. Egyedi protokollunk olyan lépéseket tartalmaz, amely kizárja a tesztek hibájából származó téves eredményt a szűrés során. Az alkalmazott módszerrel több mint 10.000 elvégzett mintavétel után sem találkoztunk valóban álpozitív vagy álnegatív esettel. Minden együttműködő partnerünknél rövid idő alatt feltártuk a kezdődő vírusfertőzéseket, s ezzel megakadályoztuk annak az intézményen belül való terjedését.

GYORSASÁG

Gyorsaság szempontjából kétségtelenül az antigén gyorsteszt alapú szűrés a legkedvezőbb. A PCR vizsgálat jellemzően 24-72 órába telik, míg a mintavételtől számítva az eredményt megkapja a dolgozó, illetve a munkaadó. A protokoll szerinti szűrések túlnyomó többségében, tapasztalatunk alapján 95%-ban azonnal leolvasható az eredmény, míg 5% igényel csak elhúzódó PCR vizsgálatot.

LOGISZTIKA

Logisztikai komplexitás mindhárom esetben hasonló, az eltérések a feladatok jellegéből adódnak inkább. A PCR szűrés esetén a legnagyobb logisztikai feladat a minták kétirányú utaztatása (mintavételhez és onnét a laboratóriumba). A PCR szűrés nagy előnye, hogy a mintavétel helyén csak mintavételi kompetenciára van szükség. Az antigén alapú és a komplex protokollal rendelkező szűrésnél a mintavételi kompetencia mellett kiértékelési és pozitív esetek speciális kommunikációját szakmailag helyesen ellátó szakszemélyzetre van szükség. Míg a PCR-hez kötődő fő szakmai kompetencia centralizált a laboratóriumban, addig a másik két esetben a szaktudást decentralizálni kell a mintavétel helyére. Komplex szűrési protokoll megvalósításának legnagyobb kihívása, hogy a szűrési pontokon megfelelő ismeretekkel rendelkező szakembereknek kell szolgálatot teljesíteniük. Ezeken a pontokon nem csak mintavétel, hanem – az antigén tesztekkel való szűréssel megegyező módon –diagnosztikai döntés is történik. Az adott szűrési ponton folyó munka vezetőjének tudnia kell alkalmaznia a protokoll lépéseit, döntést kell hoznia és legtöbb eseteben kommunikálnia is kell az eredményt a pácienssel.

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

A költségek tapasztalataink alapján jól számíthatók és összevethetők. Egy antigén gyorsteszt alapú szűrés egy főre eső összköltsége, nagyságrendileg 50%-a a PCR teszttel végzett szűrésnek. Míg a komplex protokoll alapján végzett szűrés 60% a PCR-hez hasonlítva. A PCR-szűrés esetén a fő költség a laboratóriumi költség, ami a logisztikai és mintavételi költségekkel egészül ki. A másik két esetben jóval olcsóbb az anyagköltség, azaz a teszt ára. Valamivel magasabbak azonban a humán jellegű költségek a helyben végzett értékelésből és megnövekedett kommunikációs feladatokból adódó speciális szakmai kompetencia-igények miatt.
A komplex protokoll alapján végzett szűrési program tervezése és megvalósítása igényli a legtöbb szakmai ismeretet és tapasztalatot

KÖVETKEZTETÉSEK

A három módszer ismeretében, a fenti értékelési rendszer azt mutatja, hogy mindent összevetve a helyesen elvégzett komplex szűrési rend érzékelhetően célravezetőbb megoldást biztosít. A legfontosabb szempont – az érzékenység – alapján is a komplex protokoll alapú szűrés a legmegfelelőbb. Ezt a módszert a legnehezebb viszont megtervezni és kivitelezni. Továbbá megvalósítása – megfelelő ismertek hiányában – jelentős kockázatokat is rejthet. Költség-haszon értékelés alapján, viszont egy összetett tevékenységgel rendelkező, több munkavállalót foglalkoztató vállalatnak/ intézménynek érdemes elmozdulnia egy ilyen személyre szabott program kidolgozása és megvalósítása felé.

Komplex szűrési rend
JAVASLATUNK

Antigén-alapú tesztek bevezetése a vállalati szűrési protokollba

Mára a jó minőségű antigén alapú SARS-CoV-2 gyorstesztek elérték azokat a minőségi paramétereket, amelyek alkalmassá teszik őket egy vállalati szűrési rendszerben való felhasználásra. A nemzetközi szakmai szervezetek (pl ECDC, CDC) javaslataival összhangban a külföldi és hazai állami és nagyvállalati gyakorlat már alkalmazza is ezeket a teszteket egyaránt tünetes és tünetmentes személyek rendszeres és tömeges szűrésére. Az antigén alapú gyorstesztek két legfőbb előnye a gyorsaság és a költséghatékonyság. A helyes felhasználáshoz ismerni és érteni kell ezen tesztek hátrányait és esetleges hibáit is. Az antigén gyorstesztek helytelen alkalmazása számos kockázatot rejt egy vállalat számára. Egy komplex szűrési protokoll kialakítását javasoljuk, amely megőrzi az antigén alapú tesztek előnyeit, de kiküszöböli, vagy legalábbis minimalizálja azok kockázatait és hátrányait.

Antigén alapú komplex szűrési protokoll alkalmazása

A legjobb döntés egy antigén alapú komplex szűrési rendszer, amely kombinálja a lehetséges szűrési eszközöket és feladata, hogy optimalizálja a pontosság-gyorsaság-megvalósíthatóság célrendszert. Egy ilyen rendszer elemei az antigén, PCR és antitest vizsgálatok szelektív alkalmazása, illetve alapvető és egyszerű epidemiológiai és klinikai információk felhasználása. A komplex szűrési rendszer fő előnye, hogy ezek illeszkednek legjobban egy vállalati szűrési rendszer céljaihoz. A rendszer úgy van megtervezve és a szűrések megvalósítva, hogy az gyorsan azonosítsa és kiemelje a fertőző személyeket a munkahelyi közösségből, viszont csak azokat emelje ki, akik járványügyi szempontból valóban kockázatot jelentenek környezetükre. A komplex szűrési protokoll tervezésének másik fő szempontja a költséghatékonyság volt. Az ilyen szűrések egy főre jutó költségei átlagosan 40%-kal alatta vannak egy PCR vizsgálattal végzett szűrésnek. A komplex protokoll alapján történő szűrés egy jelentősebb szervezési és megvalósítási feladatot ró a szervezetre. Ezt a feladatot egy nagyvállalat néhány hetes felkészülési idő mellett legjobban egy jól felkészült szakembergárdával együttműködve tudja magas színvonalon megvalósítani.

l

Eredmények

Azonnali eredményt adó vizsgálati eszközöket használunk, melyek nem igényelnek laborelemzést vagy logisztikát. Így csupán 15 perc várakozási idő után pontos eredmény birtokában lehet a szűrésben érintett.

k

Hivatalos eredmények

Vizsgálati eredményeink nem csak megbízhatóak, hanem hivatalosan is elfogadottak. Csupán 15 perc kiértékelési idő után, szakmai tájékoztatást adunk ügyfeleinknek a szűrés eredményéről, melyhez kapcsolódóan jól képzett szakember gárdánk még további információkat és tanácsokat is nyújt.

Eljárásrend pozitív eredmény esetén

Amennyiben az elvégzett antigén, antitest vagy PCR szűrés pozitiv eredményt mutat, eleget teszünk a szükséges járványügyi bejelentési kötelezettségeknek, melyek mellett az érintett személy megkapja azokat a fontos információkat, amik szükségesek a további fertőződések elkerüléséhez. Ügyfeleink kezét nem engedjük el a szűrés befejeztével. Célunk a vírus terjedésének leredukálása, valamint a biztonságnövelés.

Amit teszünk negatív eredmény esetén

Tájékoztatjuk megbízónkat, hogy mi lehet saját és környezete egészségének megőrzése szempontjából a legmegfelelőbb.

Ingyenesen letölthető kézikönyv

COPYRIGHT © 2021 IQB MEDICAL - ALL RIGHTS RESERVED.

Főoldal       Szűrőprogramunk       Termékek       Rólunk       Referenciák       Tudástár

Adatvédelmi tájékoztató       ÁSZF       Felhasználási Feltételek

IQB Medical